• slider1.jpg
  • slider2.jpg
  • slider3.jpg

Obiectivul general al proiectului ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – certitudinea unui viitor durabil” este acela de creștere a capacității de angajare pentru 840 de șomeri, în special șomeri de lungă durată, persoane inactive sau aflate în căutarea unui loc de muncă, precum și a persoanelor care au părăsit timpuriu școala.

Grupul țintă vizat este compus din șomeri din județul Buzău (690 de persoane) și județul Mureș (150 de persoane).

Obiectivul general al proiectului este atins printr-un cumul de activități integrate, care vor asigura, pe termen lung, incluziunea socio-profesională a persoanelor vizate, cât și creșterea stimei de sine și a independenței financiare a grupului țintă menționat.

La îndeplinirea obiectivului general contribuie obiectivele specifice, acestea fiind următoarele:

OS1: Creșterea capacității de adaptare pe piața muncii pentru eșantionul de 840 de șomeri, prin realizarea de programe de formare complexe și cursuri diversificate.

OS2: Dezvoltarea culturii antreprenoriale pentru 100 de persoane incluse în grupul țintă.

OS3: Reducerea șomajului în cele două regiuni prin angajarea a 102 persoane, dintre care 87 din județul Buzău și 15 din județul Mureș, din grupul care a participat la instruire.

Beneficiile proiectului ”Program de intervenții integrate pentru șomeri – certitudinea unui viitor durabil”

-       În urma cursurilor, cei 840 de cursanți vor putea înțelege și accesa mai ușor ofertele de pe piața forței de muncă.

-       Cei 840 de cursanți se vor putea plia mai ușor pe cerințele angajatorilor, fiind astfel combătută inactivitatea.

-       Persoanele incluse în grupul țintă vor beneficia de planuri de carieră individuale, care să ofere o perspectivă aprofundată asupra corelării abilităților personale cu cerințele pieței muncii.

-        Dezvoltarea competențelor antreprenoriale va contribui la creșterea sustenabilității economice la nivel local.

-       Corelarea programului integrat cu certificarea recunoscută la nivel național va contribui la creșterea competitivității capitalului uman și la stimularea dezvoltării locale.

-       Nivelul de muncă nedeclarată se va reduce, în urma stimulării antreprenoriatului, a formării profesionale și a angajării celor 102 persoane din cele două județe.

-       Reducerea șomajului în cele două județe.